การสอบของผู้ตรวจการบ้านเพียง 1 ครั้งสามารถประเมินความสามารถของผู้ตรวจการบ้านได้

June 8, 2018 | By 246@dmin | Filed in: Uncategorized.

อุตสาหกรรมการตรวจสอบภายในมีการแข่งขันสูงเนื่องจากผู้ซื้อบ้านรายใหญ่หลายล้านรายต้องใช้บริการนี้เพื่อปิดกิจการ ผู้สอบบัญชีจำนวนมากยังทำตามขั้นตอนที่มากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรฐานเหล่านี้มีมาตรฐานระดับมืออาชีพสูง ส่วนใหญ่มีการลงทุนในหลักสูตรหรือหลักสูตรต่างๆเพื่อขอรับใบรับรองการใช้การควบคุมภายในบ้าน การสอบภายในบ้านเป็นมาตรฐานระดับประเทศในการเป็นผู้ตรวจสอบระดับมืออาชีพ การตรวจสอบแบบนี้ถ้าคุณเลือกการตรวจสอบของ National Home Inspector จะทำการเผยแพร่การสอบที่ได้รับการเผยแพร่อย่างมาก

ผู้ตรวจสอบที่น่าเชื่อถือที่สุดคือสมาชิกของผู้ตรวจการบ้านที่คุ้นเคย องค์กร มีสาเหตุทั่วไปที่ทำให้ผู้บริโภคจำนวนมากเลือกผู้ตรวจการที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ก่อนอื่นผู้สอบบัญชีจะเตรียมรายงานตามรายการตรวจสอบในขั้นตอนต่างๆของการตรวจสอบ รายงานนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจสำหรับผู้ซื้อบ้านหรือผู้ขาย ประการที่สองหัวหน้างานมืออาชีพให้บริการอย่างละเอียดและรายงานที่เชื่อถือได้ มีรายงานลำเอียงอย่างมืออาชีพ ท้ายที่สุดผู้ตรวจการที่มีอำนาจสามารถให้ข้อมูลแก่ลูกค้าของตนได้เป็นพื้นฐาน ผู้ซื้อหรือผู้ขายในประเทศทั้งหมดมีสิทธิเลือกผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีหรือผู้ที่ทำแบบทดสอบเดิมพันสูง ผู้บริโภครู้สึกปลอดภัยเมื่อผู้สอบบัญชีได้ใช้เครื่องมือประเมินผลความสามารถบางอย่าง

การสอบวัดระดับ National Home Examination ควบคุมโดยคณะกรรมการตรวจสอบบ้านมืออาชีพ หลายรัฐใช้ NHIE เพื่อประเมินความสามารถของผู้ตรวจการ วัตถุประสงค์หลักของ EIFI คือการปกป้องผู้บริโภค โดยการตรวจสอบสารวัตรทุกคนจะต้องทำการทดสอบการเดิมพันสูงเพื่อประเมินขอบเขตของผู้ตรวจการ การตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในแห่งชาติได้รับการสร้างขึ้นเพื่อจัดการกับมาตรฐานที่ยอมรับได้สำหรับการเดิมพันสูงการทดสอบความปลอดภัยสาธารณะและคำแนะนำอื่น ๆ สำหรับหน่วยงานออกใบอนุญาตหน่วยงานและสมาคมผู้ออกใบอนุญาต NHIE กำหนดขีดความสามารถหลักที่มีผลบังคับใช้ในประเทศ ผู้ตรวจสอบใหม่ที่ต้องการมีส่วนร่วมใน American Home Inspectorate และ American Institute of Control จะต้องได้รับการสอบนี้เนื่องจากเป็นหนึ่งในข้อกำหนดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก

การสอบจะดำเนินการในลักษณะที่สามารถวัดทักษะของผู้สมัครได้โดยตรงเพื่อเป้าหมายและมาตรการที่จะวัดผล แบบทดสอบคือคำถามที่ไม่จำเป็น 200 คำถาม ซึ่งรวมถึงวิธีการควบคุมการรายงานระบบอาคารและประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อเตรียมการทดสอบมี บริษัท ฝึกอบรมและโปรแกรมที่มีแฟรนไชส์ระดับชาติที่สามารถช่วยผู้สมัครรับมือกับระบบการสอบได้ การตรวจสอบความมั่นคงภายในประเทศมีประมาณ 300 แห่งทั่วประเทศ คำถามเกี่ยวกับการสอบและตัวอย่างให้ค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลแก่ผู้สมัครและผลที่ได้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถในการตรวจสอบ

ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ดำเนินการตรวจสอบตามบ้านหรือดำเนินธุรกิจและแฟรนไชส์เป็นสิ่งสำคัญที่จะได้รับการสอบที่บ้าน เครื่องมือการประเมินแบบง่ายๆนี้ช่วยเติมเต็มการดำรงอยู่ของนักวิจารณ์ ในเวลาเดียวกันจะให้การประกันจากผู้ซื้อบ้านและผู้ขายที่พวกเขาสามารถพึ่งพาผู้ตรวจการ

Source by Sbobet


Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *